SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

Write essay

بخش های پنجم و ششم از قسمت اول آزمون (گفتاری و نوشتاری)، ممکن است یک نگارش مقاله Write Essay باشد که در آن متقاضیان PTE با توجه به موضوع داده شده، می بایست یک مقاله Argumentative یا استدلالی برای موافقت و مخالفت با یک عقیده نوشته و پاسخ سوالی داده شده در رابطه با توصیف یک وضعیت، مزایا، معیاب، و غیره را بدهد. سپس، نویسنده باید دلایل خود را توضیح داده و پشتیبانی کند.

Summarize written text

در اين بخش، متني با حداكثر 300 كلمه به شما داده مي‌شود و پس از خواندن متن، داوطلب بايد كل متن را تنها در يك جمله بين 5 تا 75 كلمه، خلاصه كند. در این فایل نکات تمرین ها واستراتژی های پاسخ دهی به سوالات این قسمت ار آزمون PTE برای داوطلبین  گرد اوری شده است.