SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

ACTIVE skills for reading Intro

سری کتاب های Active Skills for Reading مجموعه ای مناسب برای تقویت مهارت خواندن زبان انگلیسی از سطوح A2 تا C1 است. این مجموعه که بر اساس سیستم امریکایی تدوین شده است می تواند برای دو منظور تقویت مهارت خواندن و همچنین مهارت شنیداری مورد استفاده قرار گیرید. کتاب های Active Skills for Reading در پنج سطح از Intro تا سطح 4 طبقه بندی گردیده که در یک از کتاب ها شامل 12 درس می باشد. در هر یک از دروس، متون مناسب و در سطح همان کتاب ارائه گردیده و پس از متون زبان آموز با سوالاتی مواجه می شود که پاسخ این سوالات را می تواند در کتاب معلم این مجموعه مشاهده نمایید به همین جهت می توان این مجموعه را یه دوره خودآموز در نظر گرفت. برای هر یک از دروس نیز فایل های صوتی با لهجه امریکن ارائه گردیده و تمامی متون را به صورت واضح و شفاف تلفظ نموده است و می تواند برای تقویت مهارت شنیداری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

Active Skills for Reading جلد چهارم

ACTIVE Skills for Reading is an exciting five-level reading series that develops learners’ reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, the new edition of this best-selling series uses an ACTIVE approach to help learners become more confident, independent and active readers

Active Skills for Reading جلد سوم

ACTIVE Skills for Reading is an exciting five-level reading series that develops learners’ reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, the new edition of this best-selling series uses an ACTIVE approach to help learners become more confident, independent and active readers

Active Skills for Reading جلد یک

ACTIVE Skills for Reading is an exciting five-level reading series that develops learners’ reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, the new edition of this best-selling series uses an ACTIVE approach to help learners become more confident, independent and active readers.

جلد دوم Active Skills for Reading

ACTIVE Skills for Reading is an exciting five-level reading series that develops learners’ reading comprehension and vocabulary skills. Written by reading specialist Neil J. Anderson, the new edition of this best-selling series uses an ACTIVE approach to help learners become more confident, independent and active readers.

مجموعه ریدینگ های ژنتی

معرفی یکی از منابع برای یادگیری لغات و موضوعات در قسمت reading آزمون تافل. ریدینگ می تواند برای زبان آموزان مهارتی مشکل ساز باشد تا بر آن مسلط شوند و متن های ریدینگ تافل می توانند مخصوصاً چالش برانگیز باشند. برای آنکه حقیقتاً برای این متن ها عملکرد خوبی داشته باشید، باید ساختارهای پیچیده ی گرامر انگلیسی را به اضافه ی تعداد بسیار زیادی لغات با کیفیت بالا بلد باشید. با اینحال درک حتی متن های ریدینگ پیچیده ی تافل iBT هم برای کسب نمره ای که می خواهید ضروری است. این مجموعه به معرفی و دانلود مجموعه ردینگ های zhenti می پردازد.