SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

240TRICKY words

لغاتی که مجموعه زیر تهیه کرده است لیستی از لغاتی است که معمولا در امتحانات بین المللی داوطلبان آن ها را به شکل اشتباه می نویسند. مطالعه و تمرین این واژه ها موجب تسلط بر املای آن ها و در نتیجه افزایش نمره این قسمت از ازمون می شود.

The 1200 most commonly repeated words in IELTS

کلمات پرکاربرد در بخش Listening آزمون IELTS هرساله و در هر آزمون آیلتس تعدادی از لغات به خاطر اهمیت و پرکاربرد بودن تکرار می شوند که یادگیری املای صحیح و معنای صحیح این کلمات کمک شایانی به افزایش نمره آزمون آیلتس در بخش Listening و Reading می کند. این فایل حاوی کلمات پرکاربرد در بخش Listening آزمون IELTS می باشد. 

Frequently misspelled Words

لغاتی که دانشگاه کمبریج در مجموعه زیر تهیه کرده است لیستی از لغاتی است که معمولا در امتحانات بین المللی داوطلبان آن ها را به شکل اشتباه می نویسند. مطالعه و تمرین این واژه ها را برای تسلط بر املای آن ها به همه شما عزیزان توصیه می کنیم.