SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

Write from Dictation

متقاضیان PTE در این آیتم دیکته یا املا در لیسنینگ PTE  به جملاتی گوش داده و آن ها را کاملا تایپ می کنند. این سوالات می خواهند توانایی PTE Examinee را در شنیدن و به خاطر سپردن یک جمله و سپس به نگارش درآوردن آن بررسی کنند. آنچه از مهارت لیسنینگ در اِملا Write from Dictation لیسنینگ آزمون PTE Academic مورد ارزیابی قرار می گیرد: درک لغات آکادمیک دنبال کردن اطلاعات شفاهی درک تغییرات لحن، سرعت و لهجه

Summarize spoken text

در این فعالیت، یک متن شفاهی به متقاضی PTE داده می شود تا آن را شنیده و سپس خلاصه آن را بین ۵۰ تا ۷۰ کلمه بنویسد. خلاصه سازی متن شنیداری SST: Summarize Spoken Text در لیسنینگ PTE طراحی شده است تا توانایی متقاضی را در درک، تحلیل، و ترکیب اطلاعات دریافتی از یک سخنرانی شنیده شده سنجیده و سپس بتواند آن ها را با خلاصه سازی نکات کلیدی به شکل یک نوشته درآورد. مهارت‌های مورد ارزیابی لیسینیگ و رایتینگ

Select missing word

فایل صوتی بطور خودکار و فقط یک بار پخش خواهد شد و چندین گزینه برای هر سوال مطرح شود که فقط یکی از آنها پاسخ صحیح خواهد بود. برای انتخاب گزینه مورد نظر بر روی آن کلیک راست کنید و برای تعویض آن برروی آن چپ کلیک کنید و گزینه انتخابی به رنگ زرد تغییر رنگ خواهد داد. در این بخش برای هر سوال 5-3 دقیقه پاسخ وجود دارد که تنها یک گزینه صحیح می باشد. پس از اتمام فایل صوتی گزینه صحیح را انتخاب کنید

Fill in the blanks

آنچه از لیسنینگ در بخش جای خالی Fill in the Blanks آزمون PTE Academic مورد ارزیابی قرار می گیرد: پیدا کردن کلمات و عبارات مناسب متن، درک لغات آکادمیک، درک اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم، درک اطلاعات انتزاعی و حسی، دنبال کردن اطلاعات شفاهی

Highlight correct summary

مهارت Highlight correct summary در لیسنینگ این بخش شامل 2-3 سوال می باشد. هر فایل صوتی 30-90 ثانیه به طول می انجامد. پاراگراف ها حاوی حدوداً 60 کلمه هستند. نمره این بخش در مهارتهای لیسینینگ و ریدینگ اعمال می شود