SelectLanguage
تعداد آیتم ها در هر صفحه

American English File 5

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

American English File 4

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

American English File 3

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

American English File 2

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

American English File 1

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

 American English File Starter

American English File کامل ترین دوره آموزشی زبان انگلیش فایل (ویرایش دوم) – یکی از برترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی در قالب ۶ سطح به صورت گسترده ای در سراسر کشور برای تدریس استفاده می شود. این مجموعه از محصولات انتشارات معتبر آکسفورد بوده و با ارائه به روز ترین و موثر ترین روش های آموزش زبان انگلیسی به همراه تصاویر جذاب و منابع مختلف آموزشی علاوه بر کتاب زبان آموز می تواند برای یادگیری زبان انگلیسی یا تدریس مورد استفاده قرار گیرد. این مجموعه هر چهار مهارت زبان انگلیسی را به خوبی تقویت کرده و علاوه بر آن با ارائه روش های مبنی بر تقویت مکالمه، متون جذاب و گیرا برای تقویت مهارت گفتار زبان آموزان طراحی شده است.

 Real Listening and Speaking Book 1

مجموعه رییل اسپیکینگ اند ریدینیگ علاوه بر آموزش و تقویت مهارت های ذکر شده نکته هایی را در مورد فرهنگ های ملل مختلف، انجام فعالیت های گروهی، استراتژی های مکالمه و گوش کردن انگلیسی را در قالب متن های آموزشی ارائه کرده است. هم چنین قابل ذکر است که فایل MP3 مجموعه کمک بسیاری به آموزش صحیح تلفظ انگلیسی کاربران نیز می کند. مجموعه حاضر یکی از پر طرفدارترین مجموعه های آموزش مکالمه انگلیسی می باشد.

 Real Listening and Speaking Book 2

مجموعه رییل اسپیکینگ اند ریدینیگ علاوه بر آموزش و تقویت مهارت های ذکر شده نکته هایی را در مورد فرهنگ های ملل مختلف، انجام فعالیت های گروهی، استراتژی های مکالمه و گوش کردن انگلیسی را در قالب متن های آموزشی ارائه کرده است. هم چنین قابل ذکر است که فایل MP3 مجموعه کمک بسیاری به آموزش صحیح تلفظ انگلیسی کاربران نیز می کند. مجموعه حاضر یکی از پر طرفدارترین مجموعه های آموزش مکالمه انگلیسی می باشد.

 Real Listening and Speaking Book 3

مجموعه آموزشی Real Listening and Speaking، کامل ترین مجموعه برای یادگیری برقراری مکالمه است. این مجموعه دارای ۴ سطح می باشد. همچنین مناسب برای تمامی سطوح (مقدماتی تا پیشرفته) است. شما می توانید این مجموعه را بدون معلم هم مطالعه کنید. مهمترین بخش های مهارت اسپیکینگ و لیسنینگ است، زیرا با توجه به این مهارت ها می توانیم ارتباط برقرار کنیم. هر کتاب این مجموعه شامل ۱۶ درس می باشد که هر کتاب به ۲ بخش اصلی ۸ درسی تقسیم شده است. هر درس شامل تمریناتی است که این تمرینات به پیشرفت شما بسیار کمک می کند. مجموعه فوق سطح یادگیری شما را بالا برده و همچنین مبحث های گرامر،لغات و تلفظ بسیار مفیدی را برای شما آماده کرده است.

 Real Listening and Speaking Book 4

مجموعه آموزشی Real Listening and Speaking، کامل ترین مجموعه برای یادگیری برقراری مکالمه است. این مجموعه دارای ۴ سطح می باشد. همچنین مناسب برای تمامی سطوح (مقدماتی تا پیشرفته) است. شما می توانید این مجموعه را بدون معلم هم مطالعه کنید. مهمترین بخش های مهارت اسپیکینگ و لیسنینگ است، زیرا با توجه به این مهارت ها می توانیم ارتباط برقرار کنیم. هر کتاب این مجموعه شامل ۱۶ درس می باشد که هر کتاب به ۲ بخش اصلی ۸ درسی تقسیم شده است. هر درس شامل تمریناتی است که این تمرینات به پیشرفت شما بسیار کمک می کند. مجموعه فوق سطح یادگیری شما را بالا برده و همچنین مبحث های گرامر،لغات و تلفظ بسیار مفیدی را برای شما آماده کرده است.

Tune in 3

اين مجموعه در سه سطح از elementary تا intermediate مطابق با سيستم American براي تقويت مهارت Listening و آشنايي زبان آموزان با 50 ويژگي spoken English ارائه مي شود و به اين شکل زبان آموز مي آموزد تا علاقه خود را نسبت به امور مختلف نشان داده، پاسخ منفي خود را به طرز مودبانه اي بيان نمايد، به معرفي موضوعات جديد بپردازد، از جملات پرسشي استفاده کرده، درک خویش را از موضوع بفهمد، طريقه در خواست توضيح بيشتر را آموخته و عدم اطمينان خود را از موضوعات ابراز نمايد.

2 Tune in

اين مجموعه در سه سطح از elementary تا intermediate مطابق با سيستم American براي تقويت مهارت Listening و آشنايي زبان آموزان با 50 ويژگي spoken English ارائه مي شود و به اين شکل زبان آموز مي آموزد تا علاقه خود را نسبت به امور مختلف نشان داده، پاسخ منفي خود را به طرز مودبانه اي بيان نمايد، به معرفي موضوعات جديد بپردازد، از جملات پرسشي استفاده کرده، درک خویش را از موضوع بفهمد، طريقه در خواست توضيح بيشتر را آموخته و عدم اطمينان خود را از موضوعات ابراز نمايد.

1 Tune in

اين مجموعه در سه سطح از elementary تا intermediate مطابق با سيستم American براي تقويت مهارت Listening و آشنايي زبان آموزان با 50 ويژگي spoken English ارائه مي شود و به اين شکل زبان آموز مي آموزد تا علاقه خود را نسبت به امور مختلف نشان داده، پاسخ منفي خود را به طرز مودبانه اي بيان نمايد، به معرفي موضوعات جديد بپردازد، از جملات پرسشي استفاده کرده، درک خویش را از موضوع بفهمد، طريقه در خواست توضيح بيشتر را آموخته و عدم اطمينان خود را از موضوعات ابراز نمايد.

Tactics for listening

این کتاب به گونه ای تنظیم شده که تمام مباحث روزمره زبان انگلیسی را پوشش می دهد. از ویژگی دیگر این کتاب تقویت همزمان مهارت شنیداری و علاوه بر افزایش این مهارت، زبان آموز با Stress & Intonation یعنی حفظ اهنگین بودن کلام و تکیه صدا و همچنین Accent یا همان لهجه و طرز قرائت کلمات آشنا خواهد شد.