در این بخش خلاصه ای از تغییرات را میتوانید در این جدول مطالعه کنید:
 
بعد از آگوست 2019 قبل از آگوست 2019 بخش آزمون
3 تا 4 متن
هر متن 10 سئوال
54 تا 72 دقیقه
3 تا 4 متن
هر متن 12 تا 14 سئوال
60 تا 80 دقیقه
مهارت خواندن ودرک مطلب
3 تا 4 سخنرانی هر کدام با 6 سئوال
2 تا 3 مکالمه هر کدام با 5 سئوال
41 تا 57 دقیقه
4 تا 6 سخنرانی هر کدام با 6 سئوال
2 تا 3 مکالمه هر کدام با 5 سئوال
60 تا 90 دقیقه
مهارت شنیداری
4 مرحله
1 بخش مستقل
3 بخش ترکیبی
17 دقیقه
6 مرحله
2 بخش مستقل
4 بخش ترکیبی
20 دقیقه
مهارت گفتاری
2 مرحله
1 مقاله ترکیبی
20 دقیقه
1 مقاله مستقل
30 دقیقه
2 مرحله
1 مقاله ترکیبی
20 دقیقه
1 مقاله مستقل
30 دقیقه
مهارت نوشتاری
مطمئناً همانطوری که  ETS اطمینان داده است ، این تغییرات بر اساس تحقیقات علمی انجام شده و همه در راستای کمک به شرکت کنندگان برای نشان دادن مهارت های واقعی زبان در راستای کاهش استرس و خستگی آزمون بوده و بنابراین افرادی که در فرمت جدید آزمون شرکت می کنند نباید هیچ نگرانی در مورد این تغییرات داشته باشند.

منبع مقاله 
 
اگر داوطلب آزمون تافل هستید همین حالا روی این متن کلیک کنید