SelectLanguage

تصحیح اسپیکینگ TOEFL

تصحیح Speaking تافل


تصحیح اسپیکینگ TOEFL                    

متاسفانه با داشتن دانش زبان بالا،  نمره Speaking بسیاری از داوطلبان از دیگر مهارت ها پیاین تر می باشد و در این بخش نمره خوبی دریافت نمی کنند. از طرف دیگر، دایر لغات تکمیل می باشد اما در صحبت کردن دچار مشکل می شوند.
برای ارتقا نمره این بخش می توانید با ضبط کردن نمونه های 
Speaking خود و ارسال آن به صورت الکترونیکی ، ضعف و اشکالات خود را شناسایی کرده و با استفاده از نکات آموزشی و راهنمایی های دکتر رحمانی مدیر مجموعه اساتید آنلاین نمره Speaking خود را ارتقاء دهید.

تعداد تست  هزینه تصحیح
یک تست ( یک تست کامل شامل شش پارت) 20.000 هزار تومان
چهار تست ( یک تست کامل شامل شش پارت) 70.000 هزار توماندر صورت داشتن هر گونه سوال در ساعات 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باشماره تلفن 03132206313 تماس حاصل فرمایید.