SelectLanguage

اخبار اساتید آنلاین

تعداد آیتم ها در هر صفحه

اخذ مجوز نظام صنفی رایانه ای

مجوز فعالیت به شماره نظام صنفی 31010758 در تاریخ 98/2/15 توسط مدیریت شرکت، به نام آقای مهران شاهرخ ثبت گردید.

راه اندازی سیستم آموزش مجازی اساتیدآنلاین

با تلاش و همت تیم علمی و فنی اساتیدآنلاین سیستم آموزشی آنلاین (LMS) مجموعه اساتید آنلاین رونمایی شد. این سیستم یک فضای آموزشی بزرگ و مجهزی رو در عرصه آموزش مجازی فراهم میکند. تمامی امکاناتی و ابزاری که هر مدرس و ارائه دهنده ای در برگزاری انواع رویدادهای آنلاین (وبینار، کلاس آنلاین، مدرسه آنلاین، آزمون های آنلاین...) بدان نیاز دارد دراین سیستم فراهم گشته است.